مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله مانیسمان چینی

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله بدون درز(مانیسمان)
½ اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

3.588.450

4.388.400

5.383.500

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
¾ اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

4.589.950

5.385.999

6.979.700

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

6.489.200

8.275.000

13.260.499

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
¼1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

3 

9.779.500

11.166.000

17.447.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
½1 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

 رده 80

3 

10.468.000

12.761.500

21.437.500

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“2 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

13.268.400

16.559.500

29.910.500

1402.07.04

لوله بدون درز(مانیسمان)
½2 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

18.044.000

26.529.100

44.864.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“3 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

25.720.500

36.191.999

67.793.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“4 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

36.390.500

50.347.000

87.736.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“5 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

2 

64.306.000

69.789.999

112.661.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“6 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

 رده 80

2 

64.805.000

102.691.000

144.565.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“8 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

رده 80

3 

132.601.000

162.514.000

254.235.000

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“10 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

2 

148.559.000

187.436.990

1402.07.04
لوله بدون درز(مانیسمان)
“12 اینچ
چینی

رده 20

رده 40

3 

199.400.000

254.235.000

1402.06.26