مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله گازی ساوه

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله گازی
½ اینچ گازی
ساوه
2میل1 2.542.6501402.08.02
لوله گازی
 21/2اینچ
ساوه

2.8میل

3.5 میل 

4میل

5میل

1 

9.970.000

0

18.344.990

52.043.500

1402.4.18
لوله گازی
“1 اینچ
ساوه
2.8 میل 2   
لوله گازی
¼1 اینچ
ساوه
2.3میل1 5.782.3001402.4.27
لوله گازی
½1 اینچ
ساوه
4میل2 10.867.0001402.07.12
لوله گازی
“2 اینچ
ساوه

2.5 میل 

3.3 میل 

5میل

1 

8.973.000

0

17.447.200

1402.08.08
لوله گازی
½2 اینچ
ساوه

4میل

5میل

1 

16.746.999

24.426.500

1402.07.12
لوله گازی
“3 اینچ
ساوه
6 میل   31.403.0001402.06.04
لوله گازی
“4 اینچ
ساوه

5میل

6میل

1 

0

40.079.000

1402.08.08
لوله گازی
“5 اینچ
ساوه
     
لوله گازی
“6 اینچ
ساوه

4 میل 

5میل

6میل

10

0

49.451.500

0

1402.05.14
لوله گازی
“8 اینچ
 6 میل2   
لوله گازی
“10 اینچ
ساوه

5میل

6میل

2 

83.748.000

97.706.000

1402.06.04
لوله گازی
3/4اینچ
ساوه
2میل1 3.140.5501402.4.07
 
آخرین قیمت لوله گازی ساوه
نام سایز برند اندازه انبار واحد قیمت بروزرسانی
لوله گازی 1.2 ساوه
لوله گازی 3.4 ساوه
لوله گازی 1 ساوه
لوله گازی 1.25 ساوه
لوله گازی 1.5 ساوه
لوله گازی 2 ساوه
لوله گازی 2.5 ساوه
لوله گازی 3 ساوه
لوله گازی 4 ساوه
لوله گازی 5 ساوه
لوله گازی 6 ساوه
لوله گازی 8 ساوه
لوله گازی 10 ساوه
لوله گازی 12 ساوه