مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله گازی سپاهان

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله گازی
½ اینچ
سپاهان

2

2.3میل

2.5 میل 

2.8 میل 

2 

2.392.000

2.891.165

2.891.000

0

1402.09.05
لوله گازی
¾ اینچ
سپاهان

2.3میل

2.5 میل

2.9 میل 

2 

3.454.760

3.629.000

0

1402.09.05
لوله گازی
“1 اینچ
سپاهان

2.8 میل

3 میل

2 

5.314.000

5.533.000

1402.09.05
لوله گازی
¼1 اینچ
سپاهان

2.8 میل

3 میل

3.7 میل 

  

6.555.000

7.068.200

0

1402.09.05
لوله گازی
½1 اینچ
سپاهان

3میل

3.8 میل 

2 

8.195.750

0

1402.09.05
لوله گازی
“2 اینچ
سپاهان

3.5میل

3.9 میل 

2 

11.963.450

0

1402.08.27
لوله گازی
½2 اینچ
سپاهان

2.8 میل 

3 میل

3.5 میل

4 میل

1 

12.213.000

12.296.300

14.945.850

16.849.050

1402.09.05
لوله گازی
“3 اینچ
سپاهان

2.8میل

3 میل 

3.5میل

3.9 میل 

4میل 

2 

13.988.050

15.502.000

17.925.650

0

19.841.650

1402.09.05
لوله گازی
“4 اینچ
سپاهان

2.5میل

2.8 میل 

3 میل

3.9 میل 

3.5میل

4میل

4.4میل

1 

16.489.700

18.594.300

19.591.000

0

23.129.300

26.275.300

29.561.000

1402.09.05
لوله گازی
“5 اینچ
سپاهان

3میل 

4 میل 

5میل

2 

24.078.250

32.357.000

39.599.500

1402.09.05
لوله گازی
“6 اینچ
سپاهان

3 میل

4میل

5میل

6میل

1 

29.462.000

39.205.100

49.258.500

60.168.000

1402.09.05
لوله گازی
“8 اینچ
سپاهان

3میل

4 میل

4.8 میل 

5میل

6 میل 

2 

37.889.500

53.738.000

64.009.000

64.805.500

77.267.000

1402.09.05
لوله گازی
“10 اینچ
سپاهان
     
لوله گازی
“12 اینچ
سپاهان