مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله گازی سپنتا

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله گازی
½ اینچ
سپنتا

2.3میل

2.8 میل 

2.5میل

1 

2.711.210

0

0

1402.07.29
لوله گازی
¾ اینچ
سپنتا
2.3میل3 3.439.0001402.07.29
لوله گازی
“1 اینچ
سپنتا

2.8میل

2 

5.084.449

1402.08.08
لوله گازی
¼1 اینچ
سپنتا
2.8میل2 6.669.3501402.07.29
لوله گازی
½1 اینچ
سپنتا
2.8میل2 7.327.4001402.08.27
لوله گازی
“2 اینچ
سپنتا

2.8میل

5میل

3 

9.322.000

17.945.000

1402.08.27
لوله گازی
½2 اینچ
سپنتا
3 میل2 01402.06.26
لوله گازی
“3 اینچ
سپنتا
     
لوله گازی
“4 اینچ
سپنتا
     
لوله گازی
“5 اینچ
سپنتا
     
لوله گازی
“6 اینچ
سپنتا
     
لوله گازی
“8 اینچ
سپنتا

4 میل

5 میل 

6 میل 

3 

0

66.499.999

79.561.000

1402.05.27
لوله گازی
“10 اینچ
سپنتا
     
لوله گازی
“12 اینچ
سپنتا