مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله گالوانیزه سپنتا

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله گالوانیزه
½ اینچ
سپنتا

2میل

2  3.988.5401402.08.27
لوله گالوانیزه
¾ اینچ
سپنتا

2میل

2.3 میل 

2.5 میل

1 

5.235.000

0

6.282.600

1402.08.08
لوله گالوانیزه
“1 اینچ
سپنتا

2میل

2.3 میل

2.8 میل 

3 

6.589.200

7.577.350

8.374.350

1402.08.27
لوله گالوانیزه
¼1 اینچ
سپنتا

2میل

2.3 میل

2.8 میل 

3میل

2 

8.474.650

9.571.000

10.568.100

12.761.000

1402.08.27
لوله گالوانیزه
½1 اینچ
سپنتا

2 میل

2.3میل

2.8میل

3میل

1 

9.572.000

10.768.350

12.064.000

14.755.000

1402.08.27
لوله گالوانیزه
“2 اینچ
سپنتا

2میل

2.3میل

2.5 میل

2.8میل

3 

12.462.600

13.509.100

15.453.000

16.799.000

1402.08.27
لوله گالوانیزه
½2 اینچ
سپنتا

2.5 میل

2.8 میل

2 

18.248.650

20.137.450

1402.08.27
لوله گالوانیزه
“3 اینچ
سپنتا 

2.5 میل

3 میل

4میل

5میل

3 

0

23.828.000

31.704.000

41.375.000

1402.08.27
لوله گالوانیزه
“4 اینچ
سپنتا

3میل

4 میل

5میل

2 

32.203.000

41.071.000

54.336.000

1402.08.27
لوله گالوانیزه
“5 اینچ
سپنتا

5میل

6میل

2 

0

81.654.000

1402.09.02
لوله گالوانیزه
“6 اینچ
سپنتا

4میل

5میل

6میل

2 

60.817.000

80.756.000

93.718.000

1402.08.08
لوله گالوانیزه
“8 اینچ
سپنتا
     
لوله گالوانیزه
“10 اینچ
سپنتا
     
لوله گالوانیزه
“12 اینچ
سپنتا
     

9