مراحل ساخت لوله های مانسیمان

در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس  گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.

بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.

مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.

در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.

بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.

لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری  صاف شود.

اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.

محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا

آخرین قیمت لوله API سپنتا

نامسایزبرنداندازهانبارواحدقیمتبروزرسانی
لوله API
½ اینچ
سپنتا
     
لوله API
¾ اینچ
سپنتا
     
لوله API
1 اینچ
سپنتا
     
لوله API
¼1 اینچ
سپنتا
     
لوله API
½1 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“2 اینچ
سپنتا
     
لوله API
½2 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“3 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“4 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“5 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“6 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“8 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“10 اینچ
سپنتا
     
لوله API
“12 اینچ
سپنتا